lørdag den 30. april 2016

Start-up Den mest komplette Iværksætterbog
INDHOLDSFORTEGNELSE –

Forside – kolofon m.m.                                            Side 1-4
Indholdsfortegnelse                                                   Side 5
Indledning og alt det grundliggende                    Side 6                  
Under 18 år                                                                    Side 22
Valg af selskabsform                                                  Side 30
Personlig virksomhed                                               Side 33       
VirksomhedsSkatteOrdningen VSO                   Side 34
Hobby virksomhed                                                     Side 38
IVS og ApS                                                                     Side 41
Forskelle mellem IVS og ApS                                 Side 44
Salg af anparter, ny partner ind i selskab         Side 46
Ejeraftale                                                                       Side 47
Løn eller udbytte i selskab                                      Side 53
Stiftelse af virksomhed og selskab                       Side 54
Omdannelse, personlig virksomhed                   Side 59
Bank                                                                                Side 61       
Investor                                                                         Side 65
Forretningsplan                                                         Side 73
Budget – drift og likviditet                                     Side 80
Skat i virksomheder og selskaber                       Side 84
Løn eller udbytte i et selskab                                Side 90
Moms                                                                             Side 91
Regnskab – drift, status og afskrivninger       Side 95
Bogføring – gode råd                                               Side 106
Afskrivning af tab på kunder–skat og moms  Side 110
Fradrag                                                                         Side 114
A-kasse, dagpenge m.m.                                        Side 121
Import fra uden for EU                                          Side 126
Dropshipping                                                             Side 129
Varemærke, designbeskyttelse og patent       Side 132
Konkurs, Insolvens, tvangsopløsning              Side 137
Gældssanering                                                           Side 141
Lukke virksomhed                                                   Side 144
Lukke et selskab                                                       Side 149
Afslutning                                                                   Side 154

lørdag den 23. januar 2016

Fradrag og Introduktion til Regnskab


BØGER SOM ALLE IVÆRKSÆTTERE BØR HAVE

 FINDES I LINKS TIL KØB NEDENFOR SOM E-BOG OG SOM PAPERBACK


"FRADRAG" - skatte regler og praksis med mange eksempler.

I disse links får man adgang til at se hele indholdsfortegnelsen, og derved kan man let få overblik over, om det er noget man kan have glæde af.

BØGERNE KAN OGSÅ KØBES DIREKTE HOS SAXO

Kan lige nævne 3 andre gode bøger:


Den dækker alle virksomhedsformer, enkeltmandsvirksokmhed, Personlig mindre virksomhed PMV og I/S samt selskaberne IVS og ApS - stiftelse og regler, skat moms og meget meget mere

Bogen specielt for alle de som overvejer at stifte IVS - eller allerede er igang med den selskabsform

"PERSONLIG VIRKSOMHED" om Enkeltmands, PMV og I/S
Bogen specielt for alle som vil drive personlig virksomhed, Enkeltmands, Personlig mindre virksomhed eller de som vil drive virksomhed sammen i interessentselskabs form

mandag den 16. november 2015

onsdag den 4. november 2015

Regnskab og fradrag

TO LET LÆSTE BØGER FOR ALLE DER DRIVER VIRKSOMHED


INTRODUKTION TIL REGNSKAB

BOGEN TIL ALLE DER ØNSKER BASIS FORSTÅELSE FOR REGNSKAB, BOGFØRING OG NØGLETAL

Link til køb af E-bogs version
OG:


FRADRAG: Snyd ikke dig selv i skat
Fradag - skatteregler og skattepraksis, med eksempler på mange fradrag

Link til E-bogs version


Link til Paper-back version


Og så er der jo mine øvrige iværksætterbøger:

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS


”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS


”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

torsdag den 3. september 2015

Selvstændig

GRATIS BLOG MED IVÆRKSÆTTERRÅD

Jeg vil være SELVSTÆNDIG

 Køb hos Saxo.com

Jeg vil være SELVSTÆNDIG gennemgår de vigtigste tanker for alle med ønske om at have eget firma. Virksomhed eller selskab - praktiske, økonomiske og menneskelige betragtninger.

Lige egnet for de som allerede har taget skridtet som selvstændig og for alle som går med tanke om at springe ud som selvstændig.

Bogen gennemgår omhyggeligt stiftelse af såvel virksomhed som selskab.

Der er fokus både på enkeltmandsvirksomhed, Personlig mindre virksomhed PMV Interessentskab I/S og selskabsformerne Iværksætterselsskab - IVS og Anpartsselskab ApS

Forretningsplan, budget, bank og ny bankonto, investorråd og meget andet er gennemgået.
Også personer der skal lukke en virksomhed eller et selskab, vil have glæde af bogens gennemgang af denne problematik

Indhold:

2  KOLOFON
3  INDHOLDSFORTEGNELSE
4  INDLEDNING
5  VÆLG VIRKSOMHED ELLER SELSKAB – ET VIGTIGT VALGT FRA STARTEN
6  SKEMA VIRKSOMHED/SELSKAB MED FORDELE OG ULEMPER VED BEGGE
8  VIRKSOMHEDER  – OVERORDNET
8  PERSONLIG MINDRE VIRKSOMHED  -  PMV
9  ENKELTMANDSVIRKSOMHED
9  INTERESSENTSKAB  -  I/S
11 BESKATNING VED PERSONLIG VIRKSOMHED
12 VIRKSOMHEDSSKATTEORDNING  -  VSO
13 STIFTE VIRKSOMHED – REGLER OG LINKS TIL STIFTELSE
13 SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE
15 SELSKABER – OVERORDNET
16 IVÆRKSÆTTERSELSKAB – IVS
18 ANPARTSSELSKAB  -  APS
19 PRIVAT/SELSKAB ØKONOMI SKAL ADSKILLES
19 SKYDE PENGE IND I SELSKAB - SOM LÅN ELLER KAPITALINDSKUD
20 HÆVE PENGE I SELSKABER
21 LØN ELLER UDBYTTE - HVAD ER BEDST?
21 STIFTE SELSKAB  –  REGLER OG ANVISNINGER SAMT LINKS TIL STIFTELSE
25 FÆLLES FOR VIRKSOMHEDER OG SELSKABER – GODE ”LEVEREGLER”
26 REGNSKAB
26 MOMS – MOMSPLIGT
29 FRADRAG
31 FORRETNINGSPLAN
35 BUDGET – DRIFTSBUDGET OG LIKVIDITETSBUDGET
36 BANK TIL DET NYE FIRMA
39 BANKKONTO I FORBINDELSE MED STIFTELSE
40 STIFTE FIRMA HVIS MAN HAR GÆLD
40 INVESTOR, GODE RÅD
42 GODE GENNERELLE LEVEREGLER FOR UNGE VIRKSOMHED OG SELSKABER
43 ARBEJDE HJEMMEFRA ELLER UDEFRA – EVT. FRADRAG FOR KONTOR
44 SYGDOM – SYGEDAGPENGE - FERIE FOR SELVSTÆNDIGE
44 A-KASSE FOR SELVSTÆNDIGE
45 BAGLANDETS BETYDNING
45 LUKKE VIRKSOMHED ELLER SELSKAB – GENNEMGANG AF MANGE MULIGHEDER
51 AFSLUTNINGOG SÅ LIGE LINK ALLE MINE IVÆRKSÆTTERBØGER MED VIDEN OG INSPIRATION HER